Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: NGUYỄN VĂN BIỂN - CHỦ TỊCH UBND XÃ HƯNG LỘC

Địa chỉ: xã Hưng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0983.804.789

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa